Registrovat

Podmínky pro používání webových stránek e-Creditreform

Tyto podmínky se vztahují na všechny služby dostupné na e-Creditreform.cz (dále jen e-Creditreform) a musí být dodržovány každým uživatelem. Informace poskytované v e-Creditreformu mají pouze informativní charakter a nemají žádnou právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení.

 • Webové stránky e-Creditreform provozuje Creditreform s.r.o., IČ: 07064730, Oldřichova 97/51, 128 00 Praha 2 (provozovatel webových stránek)
 • Hodnocení v rámci produktů e-Creditreform se považují za stanovisko třetí strany a nemohou být jediným základem pro přijímaná rozhodnutí.
 • Uživatel webové stránky je povinen používat informace dostupné na e-Creditreformu pouze pro legitimní účely.u
 • Uživatel e-Creditreform musí dodržovat platné zákony na ochranu osobních údajů.
 • Informace přijaté z e-Creditreformu mohou být zveřejněny pouze s odkazem na e-Creditreform
 • Informace získané z e-Creditreform mohou být znovu použity pro komerční účely pouze s písemným souhlasem provozovatele webových stránek.
 • Použití jakéhokoli automatizovaného systému nebo nástroje pro stahování dat z databáze e-Creditreform bez písemného souhlasu provozovatele webové stránky je přísně zakázáno.
 • Uživatel webu odpovídá za nezveřejnění autorizačních údajů třetí osobě.
 • Uživatel webových stránek odpovídá za veškeré činnosti a akce prováděné v e-Creditreformu s využitím svých autorizačních údajů.
 • Provozovatel webu si vyhrazuje právo změnit obsah a rozsah dostupných služeb zveřejněním příslušného oznámení na www.e-creditreform.cz nebo www.crefo.cz.
 • Provozovatel webu si vyhrazuje právo odmítnout žádost o registraci bez udání důvodu.
 • Provozovatel webu si vyhrazuje právo zablokovat přístup na web v případě, že existuje důvodné podezření z porušení stávajících podmínek.
 • Provozovatel webových stránek neodpovídá za ztráty způsobené chybami nebo nesprávným jednáním uživatelů.
 • Provozovatel webových stránek neodpovídá za technické problémy, které bránily uživateli v používání služeb online.
 • Provozovatel webových stránek neodpovídá za jednání a rozhodnutí uživatele na základě informací získaných z webových stránek.
 • Provozovatel webových stránek neodpovídá za možné případy nesprávnosti informací.
 • Uživatel webu, registrovaný jako soukromá osoba, souhlasí s tím, že provozovatel webu a jeho společnosti ve skupině provádějí zpracování osobních údajů, které uživatel poskytl během registrace a autorizace na portálu pro zajištění možnosti poskytování služeb e-Creditreform provozovatelem portálu, personalizace obsahu služby, jakož i provádění dalších operací nezbytných k navázání právních vztahů s uživatelem a ke splnění svých povinností.